اطلاعات تکمیلی

. در نمونه ارسالی، الزامی به اجرای از حفظ نیست، اما اجرای صحنه ای باید از حفظ باشد.

. قطعات ضبط شده باید از بین چهار دوره باروک، کلاسیک، رومانتیک و قرن بیستم انتخاب شوند اما الزامی به اجرای آثاری از هر چهار دوره نیست.

. داوطلب مجاز است از هر دوره تنها یک قطعه اجرا کند. به عنوان مثال، اگر داوطلب از دوره کلاسیک یک موومان از یک سونات موتسارت اجرا کرد، مجاز به اجرای اثری از هایدن، که او هم آهنگساز دوره کلاسیک می باشد، نیست.

. پرلود-فوگ، جمعا یک قطعه محسوب می شود.

. روز پیش از اجرای صحنه ای مرحله دوم، شرایط تمرین برای 15 منتخب مرحله اول، فراهم است.

. رپرتوار اجرای صحنه ای 15 منتخب مرحله اول، به تشخیص آقای بوکودجیان و مطابق با نمونه ارسالی انتخاب خواهد شد.

. رپرتوار مسترکلاس و اجرای نهایی 8 منتخب مرحله دوم، به تشخیص آقای بوکودجیان و مطابق با نمونه ارسالی انتخاب خواهد شد.

. دو منتخب نهایی، هر کدام از یکی از دو گروه سنی انتخاب خواهند شد.

. سه نمونه رپرتوار قابل قبول:

1.یک پرلود-فوگ از ی. س. باخ (حدود 4 دقیقه)، یک پرلود از ک. دبوسی (حدود 4 دقیقه)، یک موومان از یکی از سونات های ل. و. بتهوون (حدود 5 دقیقه)، جمعا حدود 13 دقیقه

2.یک اتود از ف. شوپن (حدود 3 دقیقه)، دو قطعه از مجموعه

 ‘Le tombeau de Couperin’ از م. راول (حدود 6 دقیقه)، یک موومان از یکی از سونات های و. آ. موتسارت (حدود 5 دقیقه)، جمعا حدود 14 دقیقه

3.یک اتود تابلو از س. راخمانینوف ( حدود 3 دقیقه)، بالاد شماره 1 ف. شوپن (حدود 10 دقیقه)، جمعا حدود 13 دقیقه

 

. کلیه هزینه های اقامت، غذا و رفت و آمد درون شهری 8 منتخب مرحله دوم در شیراز، از 22 تا 24 دیماه، به عهده برگزارکنندگان جایزه است.

. محل اقامت 8 منتخب مرحله دوم در شیراز، هتل ستارگان است.

. اقامت یک نفر همراه برای منتخبان گروه سنی اول (11 تا 18سال) مرحله دوم در شیراز، از 21 تا 24 دیماه، شامل 30 درصد تخفیف در

هتل ستارگان می شود.

. در زمان برگزاری مرحله سوم جایزه (22 تا 24 دیماه)، برای هر داوطلب، روزی 6 ساعت تمرین برنامه ریزی شده است.

. کلیه هزینه های رفت و آمد بین المللی، اقامت، غذا و مسترکلاس 2 منتخب جایزه باربد در فرانسه به عهده برگزارکنندگان جایزه است.

. دارا بودن شرایط اولیه اخذ ویزا به عهده داوطلبین است.

. برگزارکنندگان جایزه کلیه رایزنی های لازم برای اخذ ویزا از سفارت فرانسه، از قبیل معرفی، صدور گواهی های لازم، اخذ دعوتنامه از برگزارکننده مسترکلاس در فرانسه و ... را انجام خواهند داد، اما مسئولیت پذیرش یا رد درخواست صدور ویزا به عهده جایزه نیست.

. پرداخت هزینه های نفر همراه منتخب گروه سنی اول در فرانسه، به عهده جایزه نیست. اما برگزارکنندگان جایزه کلیه رایزنی های لازم برای اخذ ویزا از سفارت فرانسه، از قبیل معرفی همراه و صدور گواهی های لازم، اخذ دعوتنامه از برگزارکننده مسترکلاس در فرانسه و ... را انجام خواهند داد.

. در صورت اعزام منتخب گروه سنی اول، بدون همراه، برگزارکنندگان مسترکلاس فرانسه، یک نفر همراه دائمی برای او پیش بینی کرده اند.

.در صورت ممنوع الخروج بودن یا عدم اعطای ویزا به 2 منتخب نهایی، برگزارکنندگان جایزه، نقدا، مبلغ 1000 یورو، به داوطلب پرداخت می کنند.  

. در صورت انصراف هر کدام از منتخبین مرحله نهایی، منتخب رتبه بعد، به جای ایشان، به مسترکلاس فرانسه اعزام خواهد شد.

. به 15 منتخب مرحله اول، 8 منتخب مرحله دوم، و 2 منتخب مرحله نهایی، دیپلم نخستین دوره جایزه بین المللی پیانوی باربد، اعطا خواهد شد.